Điều kiện bắt buộc để có Visa thành công.

1- Ứng viên phải tự mình làm sơ yếu lý lịch

2- Hộ chiếu Việt Nam: là người Việt đang sống tại Việt Nam hoặc sống tại Canada

3- Phải là người độc thân.

4- Điều kiện của Visa là Visa làm việc. Điều này có nghĩa là chỉ có thể làm việc trong Casino. Địa điểm là Woodbine Casino.

5- Mức lương tối thiểu là CAD$14 mỗi giờ + huê hồng (tip) là CAD$10 mỗi giờ. Thanh toán bắt đầu sau khoảng 4 tháng hoặc sớm hơn.

6 - Yêu cầu trình độ tiếng anh giao tiếp

Thủ tục Visa

1- Visa du lịch cho GTA. (Khu vực Greater Toronto)

2- Ứng viên sẽ được tham gia khóa đào tạo trong 6 tháng. Khóa đào tạo sẽ là một lớp học dành cho người phát bài, hướng dẫn các quy tắc và quy trình về điều lệ chơi theo qui định của Woodbine Casino. Thực tập viên phải trả một khoản phí $1280 (cộng thuế) cho khóa đào tạo này (tuy nhiên phí này đã bao gồm trong phí làm hồ sơ).

3- Tổ chức Casino sẽ phát hành job offer có điều kiện.

4 - Sau khi vượt qua kỳ thi, đương đơn sẽ xin work permit. Mất khoảng 6 tuần để có giấy phép làm việc.

5- đương đơn cũng cần phải xin giấy phép Loại 2 (AGCO) Ủy ban trò chơi & Rượu của Ontario.

Tổ chức Casino sẽ hỗ trợ Thực tập viên lấy Smart Server License for Alcohol.

6- Visa làm việc có giá trị trong 2 năm. Cần phải được gia hạn sau mỗi 2 năm.

7- Đương đơn phải làm việc trong lĩnh vực này tối thiểu 2 năm.

8- Sau 2 năm đương đơn có thể đăng ký xin Thường trú nhân