Thị thực L-1 là một thị thực không định cư tạm thời, cho phép các công ty đủ điều kiện cử người lao động nước ngoài đến làm việc hoặc tu nghiệp tại công ty mẹ, chi nhánh công ty con, hoặc văn phòng đại diện đặt tại Mỹ của công ty.

- Thị thực L-1 được cấp cho người quản lý, điều hành hoặc nhân viên có trình độ, kiến thức chuyên môn cao.

LỢI ÍCH

- Người có thị lực L-1 đủ điều kiện có thể xin cấp Thường trú nhân.

- Vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của người sở hữu thị lực L-1 được đi cùng và được cấp phép lao động tại Mỹ.

- Có thể sở hữu bất động sản hoặc bất kỳ tài sản gì công dân. Mỹ có quyền sở hữu.

- Con cái của người có thị lực L-1 được miễn phí khi học tại các trường công lập từ tiểu học đến trung học phổ thông. Học phí đại học và cao học được áp dụng tương đương công dân Mỹ (chỉ bằng 1/3 so với du học sinh).

- Được quyền tự do mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc mua lại công ty tại bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ.

- Có thể xin hưởng tiền an sinh xã hội (Social Security), tiền phụ cấp bệnh tật SSI (Supplemental Security Income), và tiền trợ cấp chăm sóc y tế (Medicare) nếu đủ điều kiện.

YÊU CẦU (ĐỐI VỚI NGƯỜI THUÊ LAO ĐỘNG)

- Công ty tại Mỹ phải có mối quan hệ liên kết với công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng đại diện).

- Công ty Mỹ phải đang hoạt động hoặc có kế hoạch tiến hành hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Nếu đó là một công ty mới thành lập tại Mỹ, nó phải có cơ sở vật chất thích hợp.

- Công ty nước ngoài phải được thành lập và hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian đương đơn sống tại Mỹ.

YÊU CẦU (ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG)

- Người lao động phải làm việc ít nhất 01 năm ở các công ty (đủ điều kiện) ở mọi quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng 3 năm trước ngày nộp hồ sơ.

- Đương đơn xin thị lực L-1A phải nhập cảnh vào Mỹ để đảm nhiệm các vị trí điều hành hoặc quản lý theo đúng luật liên bang quy định.

- Đương đơn xin thị lực L-1B phải nhập cảnh vào Mỹ để đảm nhiệm các vị trí chuyên gia, có năng lực cao và không phổ biến trong ngành.

- Người lao động phải đáp ứng được các điều kiện về kiến thức và kinh nghiệm để làm việc tại vị trí đăng ký.