CÁCH XIN ĐỊNH CƯ THEO DIỆN EB-1C

Visa EB-1C dành cho những nhà quản lý cao cấp hoặc lãnh đạo đa quốc gia.

Điều kiện:

- Doanh nghiệp ở Mỹ là chi nhánh, công ty con, công ty có đồng sở hữu với công ty ở Việt Nam.

- Công ty ở Việt Nam chiếm phần lớn cổ phần và quản lý chính doanh nghiệp ở Mỹ. Doanh nghiệp ở Việt Nam và Mỹ vẫn còn hoạt động liên tục.

- Công ty ở Mỹ đã hoạt động được ít nhất một năm.

- Người nộp đơn xin visa định cư EB-1C là người đã là nhà quản lý cấp cao của công ty ở Việt Nam được 1 năm.

Ưu điểm của EB1C:

- Không cần chứng minh tài chính, không yêu cầu tiếng anh

- Thời gian nhanh, khoảng 1 năm.

- Dự án có thể tự kiểm soát được. Có nhiều suất (40040 suất).

- Trực tiếp nhận được thẻ xanh.

- Cả gia đình đều nhận được thẻ cư trú vĩnh viễn tại Mỹ và hưởng đủ quyền lợi của một công dân Mỹ