Điều kiện đầu tư vào tỉnh bang Saskatchewa, Canada

-Tổng tài sản tối thiểu ít nhất trên 500.000 CAD

-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh doanh hoặc quản lý cấp cao trong 10 năm vừa qua, không yêu cầu ngôn ngữ.

-Số vốn đầu tư tối thiểu khoảng 200.000 – 300.000 CAD ( tùy vào khu vực)