Điều kiện đầu tư định cư tỉnh bang Manitoba, Canada

1. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 3 năm hoặc nắm giữ các chức vụ quản lý một doanh nghiệp hợp lệ trong vòng 3 năm.
2. Có tài sản ròng hợp pháp trên $350,000 CAD (kể cả vợ/chồng).
3. Có phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $150,000 CAD vào Manitoba. Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 cho doanh nghiệp đó.
4. Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp
5. Nếu đương đơn được Tỉnh Manitoba chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư và dự án kinh doanh/đầu tư ở Manitoba được thực hiện. Yêu cầu thông thường sau 2 năm kể từ ngày sang định cư Canada, nhà đầu tư phải thực hiện dự án kinh doanh của mình.